LEAF+LAB


Waarom ? : Om onze kwaliteit van leven als mens te behouden, moeten we de ecosystemen van de aarde omarmen.


Hoe ? : Door duurzaam gedrag te stimuleren door middel van design.LEAF+LAB is een ontwerp research lab opgericht in 2020 door biophilic designer (Kashmere) Hakim El Amrani en valt onder Studio NousNous. De missie is het stimuleren en stimuleren van duurzaam gedrag van de bevolking met de focus op de transitie naar een circulaire biobased economy.


LEAF is het onderzoeksdeel. Waar het kernteam bestaat uit een biophilic designer, data scientist en omgevingspsycholoog. Onder het overkoepelende thema "Stimuleren van duurzaam gedrag" worden onderzoeken (online en veldwerk) opgezet, geanalyseerd en uiteindelijk afgerond. Door ons grote en uitgebreide netwerk wordt per onderzoek en hypothese het juiste team samengesteld. Waar externe teamleden onder andere; biologen, neuropsychologen, antropologen, theologen en anderen zijn.


LAB vertaalt experimenteel de vertaling naar de praktijk door "design thinking" . Dit door ruimtelijke ontwerpen op een andere schaal te gebruiken en vooral door stedelijke ingrepen en placemaking in te zetten. Op deze manier worden mensen, uiteindelijk gemeenschappen, aan het denken gezet en getriggerd om duurzamer te handelen. Beginnen in een kleine cirkel; partners, familie, buren, straten naar andere vormen van gemeenschappen. Waar het doel is om mensen ambassadeurs te maken voor het stimuleren van duurzaam gedrag, dus we tillen het allemaal op een natuurlijke manier naar een grotere schaal.


RESULTATEN worden geëvalueerd en kunnen uiteindelijk leiden tot rapporten, adviezen, richtlijnen, projecten, overheidsmaatregelen, aanbevelingen of anderszins beleidsinterventies die bijdragen aan een beter klimaat, gezondheid, wederzijds begrip en interactie met de natuur. Met als uiteindelijk doel het beheersen van duurzaam gedrag. En natuurlijk rekening houdend met de focus op het respecteren van de biodiversiteit als een grote pijler.